Reductie van roestpoeder

Duurzame energie wordt - onder andere door gebruik te maken van de daaruit geproduceerde duurzame waterstof - gebruikt voor de reductie van roestpoeder (Fe2O3) tot ijzerpoeder (Fe). IJzerpoeder kan vervolgens ingezet worden als brandstof voor grootschalig transport, de opwekking van (hoge-temperatuur) (proces)-warmte en elektriciteit (zie onderstaande figuur). IJzerpoeder is wat zwaarder dan andere energiedragers, maar zeer compact, veiliger en goedkoper dan de opslag van energie via waterstof, CO2-vrij en circulair. Bovendien biedt het de belofte dat emissies van andere stoffen (NOx en fijnstof) zeer beperkt zullen zijn.

 

 

IJzerpoeder: noodzakelijk onderdeel van de energietransitie

We staan aan de vooravond van een globale energietransitie, waarvan de opstart gehinderd wordt door twee grote uitdagingen:

  • De inpassing van duurzame energie in ons huidige energiesysteem; de beschikbaarheid van duurzame energie komt langzaam op gang en moet fossiele energie sneller verdringen om klimaatproblemen te voorkomen.

  • Het ontbreken van voldoende CO2-vrij regelbaar vermogen t.b.v. lange-termijn leveringszekerheid van duurzame energie. Er is niet één technologie die overal toepasbaar is.
     

Goed alternatief: ijzerpoeder

Er wordt op dit moment significant geïnvesteerd in waterstof als energiedrager. In veel gevallen is dit ook de meest passende oplossing. Grootschalige opslag van waterstof, is relatief lastig door bijvoorbeeld veiligheidseisen en het feit dat er veel ruimte voor nodig is. Zoutcavernes bieden oplossingen, maar die bevinden zich niet overal in Nederland en zijn ook beperkt in omvang. IJzerpoeder is een goed alternatief omdat het compact, veilig en goedkoop is op te slaan en te transporteren. Lees er meer over in de brochure "Empowering transitions". 

 

Opslagmedium

Deze eigenschappen maakt ijzerbrandstof interessant als lange-termijn opslagmedium voor de industrie en warmteproductie (1-10 MW). Met name op die plaatsen waar geen waterstof (transportnetwerk, grote tank of caverne) voor handen is of ter beschikking komt of op plaatsen waar de veiligheid met betrekking tot opslag lastiger is te garanderen (bijvoorbeeld in binnensteden).

Gebruik van ijzerstof heeft grote potentie voor de grootschalige import van duurzame energie vanuit landen waar deze energie goedkoop geproduceerd kan worden (met veel zon/wind o.a. rondom de evenaar). In de ogen van Metalot zal deze optie in de (nabije) toekomst in beeld komen als blijkt dat Nederland (en Europa) tot de ontdekking komt dat er locaal onvoldoende duurzame energie kan worden geproduceerd om de gehele gemeenschap inclusief industrie van voldoende duurzame energie te voorzien.

 

Metalot Power community

De Metalot Metal Power community heeft als doel om de technologie en de markt met betrekking tot metal fuels te realiseren, op te schalen en marktrijp te maken. Eerste stap is MP100, een 100 KW systeem waarmee proceswarmte kan worden geproduceerd, zoals te zien is in bijgaande afbeelding.

Metalot community

Samenwerking

Samen met een consortium van partijen die de gehele waardeketen overdekken worden techno-economische studies en marktstudies verricht en technologische/financiele roadmaps ontwikkeld. Het betreft samenwerking van partijen die verantwoordelijk zijn voor de ijzerpoederproductie tot en met partijen die zorgen voor de energie-productie en industriele processen.

Binnen de kaders van deze roadmaps worden nieuwe technologische stappen gezet met als doel industriële systemen van 1-10 MW te ontwikkelen (omstreeks 2024) en uiteindelijk ook complete kolencentrales om te kunnen bouwen (na 2030). Intellectueel eigendom wordt door het consortium in een open innovatie context verder ontwikkeld en beschermd om dit gezamenlijk te licentieren en spin-offs op te richten. De belangrijkste voorziene stappen zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.