Belang van waterstof als energiedrager

Deze opslag is ook nodig voor gebruik op momenten dat en plaatsen waar er juist te weinig energie voorhanden is (zie onderstaande figuur). Grootschalige opslag van duurzame energie in batterijen is veel duurder en lastiger vanwege de schaalgrootte. Dit geeft het belang van waterstof als toekomstige energiedrager aan.

Toepassing waterstof

Waterstof kan direct toegepast worden in de maatschappij (en de industrie) op momenten dat er te weinig zon of wind voorhanden is (bijvoorbeeld in de nacht en in de winter). Daarnaast kan waterstof ook als bron voor andere energiedragers worden ingezet; denk bijvoorbeeld aan metal fuels. Interessante alternatieve opslagmedia zijn solar fuels (ook wel sunfuels genoemd) zoals:

  • groene ethanol
  • mierenzuur
  • Fischer-Tropsch Diesel
    geproduceerd uit H2 dat wordt gesynthetiseerd tot genoemde koolwaterstoffen met toevoeging van CO2 (of CO)

Deze energiedragers hebben het grote voordeel dat ze vrijwel direct in de huidige infrastructuur en energiesysteem kunnen worden ingepast, vooral voor transport doeleinden (denk aan vliegtuigen of vrachtauto’s). Nadeel van deze route is dat CO2 voorhanden moet zijn. Op plaatsen waar grootschalige duurzame energie (zon/wind) veelvuldig aanwezig is (rondom de evenaar) en waar een CO2 bron ontbreekt, zal daarom eventueel CO2-capture gebruikt kunnen worden, filtreren van CO2 uit de omgevingslucht, wat lastig is vanwege de lage concentraties CO2 in de lucht.

van Metalot

Focus en ambitie

Focus

Metalot zal zich richten op de verdere ontwikkeling van:

  • waterstof productiesystemen (electrolysers, battolysers en dergelijke)
  • waterstof gebruikstoepassingen in de bebouwde omgeving (denk aan boilers en gasturbines of waterstof) of industrie.

Koppeling met het thema metal fuels is een eerste belangrijke stap (Lighthouse MEC project), waarbij waterstof wordt gebruikt voor de reductie van ijzer-oxide tot ijzerpoeder.

Ambitie

Metalot streeft er naar om uit te groeien tot dé waterstof hub van Zuidoost-Brabant. Er wordt gewerkt aan de opzet van een veilige test-omgeving (volledig ATEX-proof) voor het testen van vernieuwende waterstof systemen. Daartoe is samenwerking cruciaal. Gezamenlijk met partners worden daartoe technologie en marktkansen bestudeerd waarvoor op dit moment de betreffende community met geinteresseerde partijen wordt opgericht.

Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.