Home Projecten Haalbaarheidsstudie Waterstof Community Zuidoost Nederland
Publicatie: 1 mei 2021

Haalbaarheidsstudie Waterstof Community Zuidoost Nederland

Het doel van dit project is om een waterstof community te starten die de ontwikkeling van waterstoftechnologie versnelt door de hele waardeketen te betrekken. Om dit doel te bereiken is een verkennende studie gestart. De studie zal onder meer inzicht geven in:

 • welke bedrijven actief zijn in het waterstof domein
 • welke behoefte deze bedrijven hebben op gebied van onder meer technologie, arbeidskrachten, testlocaties, ontwikkelpartners, wetgeving, veiligheid, financiering
 • welke concrete projecten we kunnen ontwikkelen en laten landen binnen de regio

Kansen verzilveren

Willen we de regionale kansen verzilveren, dan is het noodzakelijk dat de regio zich organiseert en de aansluiting maakt met andere regionale, (inter)nationale communities. Dit kan door innovaties uit kennisinstellingen en startups versneld naar de markt te brengen en gezamenlijk visie- en strategiedocumenten om te zetten naar concrete actie (ontwikkeling van nieuwe technologie).

Waterstof community

Om hier invulling aan te geven willen de projectpartners met elkaar en de (inter)regionale stakeholders een waterstof community vormen om bovengenoemde zwakten te adresseren en de (regionale) kansen te pakken. Dit door de ontwikkeling van waterstof technologie te versnellen binnen organisatieoverstijgende, meerjarige R&D-roadmaps waar de hele waardeketen bij betrokken is.

Verkennende studie

Er wordt gestart met een verkennende studie (Haalbaarheidsstudie Waterstof Community Zuidoost Nederland)  waarin de volgende vragen worden beantwoord:

 • Welke bedrijven zijn actief in het waterstof domein of willen actief worden en welke behoefte (technologie, arbeidskrachten, testlocaties, ontwikkelpartners, wetgeving, veiligheid, funding etc.) ligt er bij deze bedrijven.
 • Hoe kunnen we deze behoefte invullen met de bedrijven binnen de verschillende samenwerkingsverbanden, proeftuinen, living labs en overige infrastructuur die de regio kent.
 • Welke concrete projecten (inclusief consortia) kunnen we ontwikkelen en laten landen binnen de regio.
 • Op welke manier gaan we met elkaar samenwerken en hoe kunnen we de community bestendigen.

Projectresultaat Waterstof Community Zuidoost Nederland

Beoogd projectresultaat is een een waterstof community die:

 • Als community zal landen in Zuidoost-Brabant (Metalot Future Energy Lab).
 • Via een confrontatiematrix gezamenlijke behoeften heeft geïdentificeerd (opleidingen, personeel, experimenteer omgevingen, financiering, wetgeving, veiligheid, etc.).
 • Concrete (publiek gefinancierde) projecten met elkaar heeft gedefinieerd om te bouwen aan nieuwe waterstof technologieën en producten.
 • Een duurzame samenwerking heeft ingericht ten aanzien van IP, governance en financiering.

Financiering

Metropool Regio Eindhoven  Provincie Noord-Brabant
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie.

Participanten

 • Brainport Development
 • Brainport Industries
 • Croonwolter&Dros TBI
 • Falcon
 • Frames
 • Hoeganaes
 • Iv-Industrie
 • Keyport2020
 • Metalot (Future Energy Lab)
 • RenewCo2
 • RIFT
 • Stimuleringsfonds MRE
 • Team SOLID
 • The Future
 • TU/e Bouwkunde
 • TU/e Eires
 • Volantis
 • Weert Energie
 • Witteveen+Bos

 

 

Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.