Home Projecten Haalbaarheidsstudie Waterstof Community Zuidoost Nederland
Publicatie: 1 mei 2021

In de energietransitie staat het gebruik van waterstof enorm in de belangstelling voor toepassing in mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en als opslag medium voor hernieuwbaar opgewekte energie. Naast de grote impact die waterstof heeft voor het halen van onze CO2-doelstellingen, biedt het ook grote kansen voor de Nederlandse economie. De Metropool Regio Eindhoven is bij uitstek toegerust om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van het waterstof ecosysteem.

Kansen verzilveren

Willen we de regionale kansen verzilveren, dan is het noodzakelijk dat de regio zich organiseert en de aansluiting maakt met andere regionale, (inter)nationale communities. Dit kan door innovaties uit kennisinstellingen en startups versneld naar de markt te brengen en gezamenlijk visie- en strategiedocumenten om te zetten naar concrete actie (ontwikkeling van nieuwe technologie).

Waterstof community

Om hier invulling aan te geven willen de projectpartners met elkaar en de (inter)regionale stakeholders een waterstof community vormen om bovengenoemde zwakten te adresseren en de (regionale) kansen te pakken. Dit door de ontwikkeling van waterstof technologie te versnellen binnen organisatieoverstijgende, meerjarige R&D-roadmaps waar de hele waardeketen bij betrokken is.

Verkennende studie

Er wordt gestart met een verkennende studie (Haalbaarheidsstudie Waterstof Community Zuidoost Nederland)  waarin de volgende vragen worden beantwoord:

 • Welke bedrijven zijn actief in het waterstof domein of willen actief worden en welke behoefte (technologie, arbeidskrachten, testlocaties, ontwikkelpartners, wetgeving, veiligheid, funding etc.) ligt er bij deze bedrijven.
 • Hoe kunnen we deze behoefte invullen met de bedrijven binnen de verschillende samenwerkingsverbanden, proeftuinen, living labs en overige infrastructuur die de regio kent.
 • Welke concrete projecten (inclusief consortia) kunnen we ontwikkelen en laten landen binnen de regio.
 • Op welke manier gaan we met elkaar samenwerken en hoe kunnen we de community bestendigen.

Projectresultaat

Beoogd projectresultaat is een een waterstof community die:

 • Als community zal landen in Zuidoost-Brabant (Metalot Future Energy Lab).
 • Via een confrontatiematrix gezamenlijke behoeften heeft geïdentificeerd (opleidingen, personeel, experimenteer omgevingen, financiering, wetgeving, veiligheid, etc.).
 • Concrete (publiek gefinancierde) projecten met elkaar heeft gedefinieerd om te bouwen aan nieuwe waterstof technologieën en producten.
 • Een duurzame samenwerking heeft ingericht ten aanzien van IP, governance en financiering.

Financiering

 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie.

Participanten

 • Brainport Development
 • Brainport Industries
 • Croonwolter&Dros TBI
 • Falcon
 • Frames
 • Hoeganaes
 • Iv-Industrie
 • Keyport2020
 • Metalot (Future Energy Lab)
 • RenewCo2
 • RIFT
 • Solid
 • Stimuleringsfonds MRE
 • The Future
 • TU/e Bouwkunde
 • TU/e Eires
 • Volantis
 • Weert Energie
 • Witteveen+Bos

 

 

Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.