Home Nieuws Metalot, de motor die de Iron Power Cycle uitrolt
Publicatie: 6 juni 2024

Metalot, de motor die de Iron Power Cycle uitrolt

Start-ups melden zich wereldwijd aan

Sinds de ontdekking dat metaal poeders geschikt kunnen zijn om duurzame energie op schone en zuinige wijze langdurig en grootschalig op te slaan heeft deze technologie een enorme vlucht gekregen. Nu wordt er van uit gegaan dat de Iron Power Cycle een van de ontbrekende puzzelstukjes in de energie transitie zou kunnen zijn. Prof. Philip de Goey is een van de grondleggers die deze technologie in 2015 opgepakt heeft en tot bloei gebracht. Er wordt derhalve aan de TU/e al meer dan 8 jaar gewerkt aan de opzet van een groot onderzoeksprogramma om zowel de verbranding van ijzerpoeder als ook de reductie ervan diepgaand te onderzoeken. Iron Power is op dit momenteel van de Icoonprojecten van het EIRES instituut van de TU/e. 

Maar met onderzoek alleen kom je niet tot de doorbraak van een grondverleggende technologie die wereldwijd geintegreerd is met het huidige energie systeem. Om het concept in de industriele praktijk toe te passen en op te schalen heeft de Goey in 2016 derhalve het instituut Metalot opgericht. Sindsdien is een scala aan valorisatie programma’s opgezet en uitgevoerd in samenwerkings consortia van diverse bedrijven en instituten om de verbanding als ook de reductie in de industriele praktijk te demonstreren en op te schalen (in zogenaamde Lighthouse projecten mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant). In 2020 werd door het Metal Power Consortium voor het eerst een 100 KW systeem (MP100) gedemonstreerd bij de Swinkels brouwerij in Lieshout. En in 2023 heeft Swinkels opnieuw meegewerkt aan een succesvolle lange-duur test met een 10 keer groter (1MW) en sterk verbeterd syteem, de MP200. Mbt de reductie zijn simultaan diverse technieken ontwikkeld en uitgetest. Op dit moment wordt de laatste fase van ontwikkeling van dat deel van de technologie doorgevoerd, waarmee de toepasbaarheid van de gehele cyclus aangetoond is en verder opgeschaald kan worden. Metalot was de centrale organisatie die de ontwikkeling en opschaling heeft georganiseerd en gefaciliteerd. 

Intussen zijn 2 succesvolle start-ups ontstaan, RIFT en IRON+, die het doel hebben de technologie te commercialiseren en verder op te schalen. De start-ups hebben elk hun eigen strategie en aanpak en dit lijkt tot succesvolle projecten te leiden. En dat is niet vreemd, want de industrie zit te popelen om betrouwbare technologieen waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen vergroenen, omdat electrificatie en toegang tot groene elektriciteit niet voor elke partij even gemakkelijk is te realiseren de komende jaren. 

De Goey was mede grondlegger van IRON+ in 2022. IRON+ bestond tot voor kort uit EM Group als branderbouwer, Pometon als poederproducent en Metalot als kennishouder. Nu het bedrijf succesvol is opgestart en de kans heeft de businesscase op korte termijn te sluiten mbv de nieuwe partner NOWIT, die beschikt over technologie om goedkoop waterstof en ijzerpoeder te produceren, stapt Metalot uit IRON+. IRON+ blijft wel gouden lid van de Metalot community.

Sinds het ontstaan van de start-ups is de rol van Metalot ook gewijzigd. Er wordt niet meer zelf gewerkt aan technologie ontwikkeling, maar er worden vooral verbindingen gelegd tussen partijen die dat wel doen en de gemeenschap die naarstig op zoek is naar 

oplossingen voor de vergroeningscrisis waarin ze verkeert. Het gaat nu om ondersteuning van de betrokken bedrijven en instituten, zonder een commerciele rol te vervullen. Metalot ontwikkelt zich tot de spin in het web dat het eco-systeem van alle triple-helix partijen (de diverse overheden, kennis instituten, financieringspartijen, ontwikkel partijen en mogelijke klanten) rondom Iron Power ontwikkelt, ondersteunt en bij elkaar brengt, en wel wereldwijd. 

De gelijktijdige ontwikkeling van fundamentele kennis aan de TU/e en de toepassing daarvan in de industriele praktijk betekent dat het Iron Power Consortium in Nederland, bestaande uit de genoemde organisaties, een flinke stap voorloopt op de rest van de wereld. Terwijl de academische wereld zich sinds enige jaren stort op de verdere ontwikkeling van basiskennis, samen met de TU/e als voortrekker, ontstaan her en der wereldwijd nu ook de kleine groeikernen, start-ups en bedrijven die de stap naar de industriele praktijk ook proberen te maken. Bedrijven als Fenix Energy (Frankrijk), Altiro en GH Power (Canada) en Ferron Energy (Australie) zijn recent opgericht. De bedrijven IRON+, Fenix Energy, GH Power, Ferron Energy zijn of hebben aangegeven op korte termijn lid te willen worden van de Metalot community. Metalot steunt deze bedrijven door ze als onafhankelijke partij op diverse manieren te faciliteren, variërend van het aanbieden van test-omgevingen, tot het delen van contacten, netwerken en kennis.

Metalot heeft de ambitie die rol in de komende jaren verder uit te rollen, en wereldwijd zichbaar te zijn. Het Groeifondsprogramma Iron Power Cycle, dat nu wordt opgezet met participatie van een breed scala aan bedrijven en instituten uit Nederland en daarbuiten, creëert de basis voor Metalot om uit te groeien tot de ‘engine/motor’ van Iron Power. Metalot wil de wereldwijde uitrol van de Iron Power Cycle faciliteren, bv door het identificeren en inzetten van goedkope bronnen van groene waterstof en poeders, maar ook de ontwikkeling tot het centrale orgaan dat de laatste beschikbare openbare kennis op gebied van Iron Power verzamelt en deelt met het ecosysteem.

Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.