Category / Updates

    Loading posts...
  • Bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck gaat ter inzage

    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft na een intensieve voorbereidingsperiode op 20 december 2016 besloten om het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan biedt kaders om de huidige zware industrie om te zetten naar een duurzame en innovatieve industrie met focus op research & development en…