IJzer als brandstof voor schepen

Onlangs is het rapport ‘IJzer als brandstof voor schepen’ verschenen. Het rapport heeft tot doel inzicht te geven in de technische en economische haalbaarheid van ijzerpoeder als recyclebare energievoorziening van diverse typen schepen. Daarnaast geeft het een inventarisatie van de ontwikkelstappen die nodig zijn om tot een varend prototype te komen en van de kennisvragen die als voeding van dit traject eerst beantwoord moeten worden.

Klik hier om het rappport te lezen:

IJzer als brandstof voor schepen (rapport)