Samenwerking VNMI en Metalot3C op gebied van circulaire economie en klimaat

Tijdens het VNMI-seminar ‘metalen en klimaat’ op hebben VNMI en Metalot3C de samenwerking op de thema’s ‘circulaire economie’ en ‘klimaat’ aangekondigd. “Gezamenlijk gaan we bekijken hoe we elkaar kunnen versterken door innovatie en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten als het gaat om duurzame productie en het recyclen van metalen, in combinatie met duurzame energie. Met deze overeenkomst spelen we in op actuele ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld een toenemende complexiteit van producten, waarbij in toenemende mate bijzondere en waardevolle metalen worden toegepast in kleine hoeveelheden. Kortom, metalen en metallurgische kennis zijn essentieel om concreet aan de slag te gaan met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie en klimaat”, aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.

Klik hier voor persbericht