Metalot draagt substantieel bij aan opwekking en opslag van duurzame energie

Toen Frans Kuppens, geboren en getogen in Budel, in 2014 als wethouder begon, vond hij het dossier Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) op zijn bureau. Het eerste idee voor de herontwikkeling van het gebied rondom zinkproducent Nyrstar was al zo’n twintig jaar oud. Plannen bleven plannen. Onder de naam Metalot ontwikkelt het gebied zich nu in rap tempo tot circulaire koploper in metalen en energie. Metalot is inmiddels onderdeel van de Brainport actieagenda.

Frans Kuppens nam de tijd om te luisteren naar en te praten met alle belanghebbenden, de inwoners voorop. Hij nodigde iedereen uit om mee te denken en opnieuw op de trein te stappen om samen tot een werkelijk duurzame oplossing te komen, niet om het terrein snel vol te zetten met andere zware industrie. Frans: “Dat zag ik inderdaad helemaal niet zitten. Kwaliteit is belangrijker dan snelheid. Nyrstar is de modernste zink producerende fabriek van Europa. Ze maken het schoonste zink en zijn wereldspeler als het gaat om energie en milieu. Daarom hebben we samen met Nyrstar een bestemmingsplan ontwikkeld, exclusief voor bedrijven die circulair willen werken met het accent op metaal en energie. Samen bijdragen aan een circulaire economie is het doel. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met het bestemmingsplan. We hopen binnenkort op groen licht van de Raad van State in de lopende bezwaarprocedure. Voordat we bedrijven gaan uitnodigen, ronden we eerst de procedures goed af. Alle voorbereidingen zijn getroffen en er zijn contacten met geschikte kandidaten.”

Innovatiecentrum
Op het gebied van innovatie zijn de afgelopen vier jaar al veelbelovende en spannende resultaten behaald. Frans vertelt er enthousiast over. “Alles is in een stroomversnelling geraakt door het initiatief van Philip de Goey (hoogleraar TU/e) en Jan Vlassak om een centrum voor innovatie op te richten. Een deel van het Metalot terrein is omgedoopt tot Metalot Circularity Centre Cranendonck (M3C), een campus waar research, development en onderwijs elkaar vinden. Een aantal projecten is al opgeschaald van lab-opstelling naar fabriekssetting. Metal fuels, duurzame energie opgeslagen in metalen, werken prima als brandstof voor auto’s en vrachtwagens. Ondermeer Peugeot denkt ook met ons mee. IJzerpoeder verbranden geeft een hoog rendement aan energie. Je vangt de verbrande deeltjes op en gebruikt ze opnieuw, 100% circulair en schoon. Wellicht zijn metal fuels in de toekomst een goed alternatief voor kolencentrales op de Maasvlakte. Concrete oplossingen voor urgente problemen met een wereldwijde impact. Metalot draagt dus al substantieel bij aan opwekking en opslag van duurzame energie.”

Metalot Nature
Ook de leefomgeving krijgt een boost. Ongeveer 400 hectare heeft inmiddels de bestemming Metalot Nature. “Die grond heeft Nyrstar overgedragen aan Natuurmonumenten. Een groot deel is straks toegankelijk als recreatiegebied, andere delen zijn beschermd. Zo behouden we zoveel mogelijk flora en fauna, waaronder de bedreigde zandloopkever en het woudaapje (een kleine vogel). De nieuwe ontwikkelingen brengen veel pluspunten met zich mee. Het is hier goed wonen, recreëren en werken in Cranendonck.”

Metalot bestaat straks uit:

  • Metalot Site, het industrieterrein van 63 hectare
  • Metalot3C, Circularity Centre Cranendonck, research & development
  • Metalot Nature, herinrichting en uitbreiding van aangrenzende natuurgebieden
  • De Cantine, huisvesting studenten, hotel en conferentiecentrum
  • Metaluon, experience centre, zoals ooit het Evoluon

Bron: Netwerk Brabant