TU/e-studenten bouwen werkende installatie op ijzerstof

Foto door Bart van Overbeeke

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een installatie gebouwd die aantoont dat ijzerstof werkt als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen als aardgas en kolen. 

TU/e-studententeam SOLID, dat al jaren werkt aan alternatieve energie voor de industrie, heeft een installatie gebouwd die ijzer verbrandt en daarmee heet water, warmte en elektriciteit genereert. De installatie heeft een vermogen van 20 kilowatt, dat is vergelijkbaar met een gangbare cv-ketel.

Geen uitstoot van CO2

Het kabinet wil dat de grote industrie in 2022 van het gas af gaat. IJzerpoeder kan volgens de studenten als brandstof een belangrijke plaats gaan innemen in de toekomstige energievoorziening. „Het poeder wordt bij verbranding omgezet in energie. Het restproduct, ijzeroxide (roest – red.), wordt opgevangen en kan daarna op duurzame wijze weer terug omgezet worden in nieuw ijzerpoeder. Dit maakt het tot een volledig circulair proces zonder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen”, legt Geert Vergoossen van Team SOLID uit. „In tegenstelling tot andere elementen die gebruikt worden in het opslaan van energie, is er aan ijzer bovendien geen gebrek; het is het meest voorkomende element op aarde.”

Verdere ontwikkeling

Volgens Vergoossen kan overtollige duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen op zeer zonnige dagen, compact worden opgeslagen in ijzer door roest om te zetten in ijzer. Dat ijzer kan later, wanneer die energie wel nodig is, als brandstof dienen.
Het is dus niet uitgesloten dat we straks op ijzer rijden en stoken. Dat kan echter nog jaren duren. „De eerste stap is gezet, nu willen we een mobiele, industriële ‘demonstrator’ bouwen met een vermogen van 100 kilowatt. Voor de verdere ontwikkeling zoeken we contact met industriële partners.”

Bron: Eindhovens Dagblad, Hanneke van den Nieuwenhof