Weert en Cranendonck ‘nijver aan het water’: Magneet voor moderne bedrijvigheid

De verwachtingen zijn hooggespannen aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal – twee eeuwen oud – was ooit een belangrijke factor in de economische ontwikkeling van de aanliggende gebieden in Brabant en Limburg. Later verschoof de waarde van het water vooral naar de recreatieve kant, maar nu het goederenvervoer op de weg steeds vaker vastloopt neemt de betekenis van de binnenvaart voor de economie weer toe. Multimodaal goederenvervoer is nu het toverwoord, een transportketen waarin het grootste deel van het transport per spoor, door de lucht of over het water gaat en alleen het voor- en natransport nog over de weg. Na de aanleg van de multimodale haven De Kempen beschikken de gemeenten Weert en Cranendonck nu over een echte economische ‘trekker’. Havenexploitant GVT Group is een snelgroeiend internationaal vervoersbedrijf en allround logistiek dienstverlener die de markt verder kan ontsluiten. Zinkproducent Nyrstar en investeerder Heylen dragen bij aan de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, waarvan Metalot ook een onderdeel is.

Industrieterrein van de toekomst Metalot is een nieuw te ontwikkelen, duurzaam bedrijventerrein naast het terrein van zinkproducent Nyrstar. Kuppens: “We zijn hier al een tijd mee bezig, maar verwachten dat het nu in een stroomversnelling komt. Metalot krijgt ook een campus voor open innovatie onder de naam Metalot 3C: Circularity Center Cranendonck. Het is een initiatief van twee van onze inwoners, hoogleraar Philip de Goey aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Jan Vlassak, bestuurder in de gezondheidszorg. Zij hebben dit plan voor een universiteitscampus ontwikkeld. Ondertussen zijn de universiteiten van Tilburg, Leuven en Aken al aangesloten, evenals Fontys Hogescholen.

Het wordt een campus die helemaal in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit. Voor de langere termijn is het de bedoeling te komen tot bijvoorbeeld metalfuels, waarbij duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen in metalen.” Zo valt te denken aan een auto die niet op fossiele brandstof rijdt, maar op zinkpoeder (afkomstig van Nyrstar) waarin zonne-energie wordt opgeslagen. De ontwikkeling van een groot park met 170.000 zonnepanelen op Metalot door Nyrstar (voor de eigen – grote – energiebehoefte) is een andere grootschalige ontwikkeling op het bedrijventerrein Metalot.

“Daarnaast zijn we bezig om lokale scholen, zoals roc’s, hier weer techniekopleidingen te laten aanbieden”, vervolgt wethouder Frans Kuppens. “Er is een schrijnend tekort aan technici. Het is mooi als ook de universiteiten hierheen komen. Die willen vaak uit de stad weg en we hebben hier mooie natuur rondom. En er komt in het kader van Metalot 2,7 miljoen euro voor natuurcompensatie vrij. We zijn samen met Natuurmonumenten, Nyrstar en mensen uit de gemeente aan het kijken hoe we dat kunnen laten landen. Zo krijgen we een heel mooie combinatie: Metalot als het industrieterrein van de toekomst, duurzaam en met oog voor circulariteit, maar met veel groen en recreatiemogelijkheden rondom. Congresgebouwen en restaurants gaan zeker bijdragen aan de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van dit gebied. Dat gaat een enorme vlucht nemen. Als Metalot straks op de kaart staat, gaan we een forse groei doormaken.”

Campusgebouw Metalot Budel Dorplein
In Budel Dorplein werken de TU Eindhoven, overheid en bedrijfsleven samen om een internationale hotspot te maken voor het circulair gebruik van metalen en energie. In opdracht van Driestar BV heeft More for You een concept bedacht en een schetsontwerp gemaakt voor het monumentale pand De Cantine. Dit plan laat de potentie van het pand zien als centraal campusgebouw voor de gehele gebiedsontwikkeling van Metalot. In het plan verbinden we de campus met de omgeving, maken we het gebouw transparant, open en uitnodigend en faciliteren we ontmoeting tussen bewoners, ondernemers, overheid, studenten en docenten. Uiteraard met een hightech uitstraling, energieopwekkend en met circulaire materialen gebouwd. Voor de presentatie heeft More for You een film gemaakt waarin je wordt meegenomen op reis naar deze inspirerende plek.

BRON: Brabant Business, editie winter 2017. Lees hier het volledige artikel.