The Missing Link: duurzame energie opslag

Wat te doen met restwarmte? In Brabant wordt door verschillende partijen gewerkt aan een oplossing voor de opslag van duurzame energie.