Start internationaal Research & Development Center: Metalot3C

Budel, 12 april 2017 – Innovatieve bedrijven,  studenten, wetenschappers  en overheden bundelden vandaag hun kennis om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van Metalot,  en dan in het bijzonder het  Metalot Circularity Center Cranendonck (Metalot3C).

Metalot is dé hotspot inzake revolutionaire ontwikkelingen in het volledig (her)gebruiken van metalen en energie. Het campusachtige Metalot3C doelt specifiek op het samenbrengen van kennis rond deze onderwerpen om op die manier tot versnelde ontwikkeling en toepassing te komen.

CEO van Metalot3C Han van Kasteren: “Opinieleiders brainstormden over onderwerpen die diep ingaan op thema’s zoals energieopslag, gebruik van restwarmte en metaalterugwinning. Kwesties die nergens anders in Europa in deze combinatie ontwikkeld worden. Het feit dat we konden rekenen op kruisbestuiving uit zowel de wereld van universiteiten, bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen maakte dat sterke innovatieve ideeën werden aangeboord.

Hiermee is de kern van de Metalot3C community geboren. De workshops om gestalte te geven aan de onderwerpen waarmee Metalot3C zich gaat onderscheiden, kon rekenen op een uitstekende belangstelling. Er hebben zich ruim 35 mensen van 20 bedrijven en 30 onderzoekers van vier universiteiten en onderzoekscentra aangemeld om mee te doen. Tijdens de feestelijke opening aan het einde van de middag voegden zich 30 bestuurders en andere betrokkenen bij het gezelschap om Metalot3C VURIG en SPRANKELEND te openen.”

Philip de Goey, voorzitter van het bestuur: “Op lange termijn investeren we meer dan 50 miljoen euro in dit research center. Onze sterkte zal zijn dat we meteen kunnen doorpakken met unieke ideeën en faciliteiten op het gebied van hergebruik van metalen en duurzame energie generatie en -opslag en door het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van de ideeën op onze campus.”

De eerste onderzoekers hebben inmiddels hun intrek genomen in de labs en bedrijfshallen van zinksmelter Nyrstar in Budel-Dorplein. Een mooi begin van een groeiend onderzoekscentrum als basis van het veelbelovende Metalot. Een doel vandaag was het enthousiasme dat borrelt om te zetten in betrokkenheid op lange termijn en om mooie partnerschappen te creëren.

Metalot zal op termijn ook een experience center omvatten (Metaluon) en een duurzaam bedrijventerrein (Metalot Site) dat terugplooit op de vergaarde kennis en innovatie van Metalot3C. Tot slot zal Metalot ook investeren in de natuur (Metalot Nature).